İKAMET İZNİ

Türkiye’de kalış süresini vizelerinde belirtilen sürenin ötesine uzatmak isteyen yabancılar, vize muafiyetine ihtiyaç duyan veya doksan günden fazla kalmayı düşünen bir ikamet izni almalıdır. Aydemir Group olarak size bu konudaki tüm süreçte yardımcı oluyoruz.

RESIDENCE PERMIT
oturma izni 2
  Yabancılar için Kısa Dönem İkamet İzni

Kısa dönem ikamet iznine başvurmak için, Türkiye’de gayrimenkul sahibi olan veya Türkiye’de iş veya iş bağlantısı kurmak isteyen yabancıların, başvuru yaptıktan sonra aşağıdaki belgeleri e-ikamet sistemi aracılığıyla ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne (Göç İdaresi) sunmaları gerekmektedir. Kısa dönem ikamet izinleri ilk olarak en fazla iki yıl süreyle verilir. Altı ay içinde kullanılmayan ikamet izni geçersiz sayılır.

İLK BAŞVURU

 • İkamet izni başvuru formu
 • Pasaport veya seyahat belgesinin aslı ve bir kopyası
 • Dört biyometrik fotoğraf
 • Kalma süresi için yeterli ve sürdürülebilir mali kaynakların kanıtı
 • Başvuru sahibinin ikamet mülkiyeti tapusu *
 • İletişime geçilecek kişi / işletme tarafından verilen davet mektubu veya belgeler **
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli olacaktır)

-İkili sosyal güvenlik anlaşmaları kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerine erişim kanıtı

-Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi

-Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak üzere yapılan başvuruya ilişkin belge

-Özel sağlık sigortası

BAŞVURU UZATMA

İkamet izninin uzatılması için başvurular, süresinin dolmasına altmış gün içinde Valiliklere yapılabilir. Ancak bu hiçbir koşulda sona erme tarihinden sonra yapılmamalıdır. Uzatma almak için yabancıların e-ikamet sistemi üzerinden oturma izni başvurusu yapmaları gerekmektedir.

 • İkamet izni başvuru formu
 • Pasaport veya seyahat belgesinin noter tasdikli sureti
 • Dört biyometrik fotoğraf
 • Önceki ikamet izin belgesinin sunulması
 • Kalma süresi için yeterli ve sürdürülebilir mali kaynakların kanıtı
 • Başvuru sahibinin ikamet mülkiyeti tapusu *
 • İletişime geçilecek kişi / işletme tarafından verilen davet mektubu veya belgeler **
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli olacaktır)

-İkili sosyal güvenlik anlaşmaları kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerine erişim kanıtı

-Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi

-Uzatma süresi dahil özel sağlık sigortası

-Türkiye’de taşınmaz mal sahibi olan yabancılar için gereklidir.*

-Türkiye’de iş veya ticari bağlantı kurmak isteyen yabancılar için gereklidir.**

RESIDENCE PERMIT 02
oturma izni 45
RESIDENCE PERMIT 03
RESIDENCE PERMIT 04
Yabancılar İçin Uzun Dönem İkamet İzni

Uzun dönem ikamet izni için, Türkiye’de en az sekiz yıl kesintisiz ikamet eden yabancıların aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne (Göç İdaresi) sunmaları gerekmektedir:

UYGULAMA

 • İkamet izin başvuru formu
 • Pasaport veya seyahat belgesinin aslı ve bir kopyası
 • Önceki ikamet izni belgesinin kopyası
 • Dört biyometrik fotoğraf
 • Başvuru sahibinin son üç yılda devlet kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığının kanıtı
 • Kalma süresi için yeterli ve sürdürülebilir mali kaynakların kanıtı
 • Polis sicil belgesi
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli olacaktır):

-İkili sosyal güvenlik anlaşmaları kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerine erişim kanıtı

-*Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi

-*Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak üzere yapılan başvuruya ilişkin belge

-*En az bir yıl geçerli özel sağlık sigortası

* Uzun dönem ikamet izinleri süresiz olarak verilmektedir. Bu nedenle uzatma uygulamasına gerek yoktur.